Czwartek, 23 maja 2024

Jakie są kary i opłaty za brak płatności abonamentu RTV w 2022?

6 grudnia 2021

Jakie są opłaty za licencję na rok 2022? Jaka kara może zostać nałożona za brak płatności i kto może spodziewać się kontroli? Więcej na: http://spokeo.pl

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 20 lipca 2021 roku zatwierdziła rozporządzenie regulujące wysokość opłat abonamentowych wymaganych do używania odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych do 2022 roku.

OPŁATA ABONAMENTOWA RTV 2022

Pomimo tego, że rząd od dawna chciał zastąpić abonament opłatą audiowizualną, abonament na razie pozostanie. W 2022 roku opłata abonamentowa RTV pozostanie na dotychczasowym poziomie.
Stawki opłat abonamentowych RTV w 2022 roku wyniosą:

Odbiorniki radiowe - 7,50 zł miesięcznie
24,50 zł miesięcznie za używanie odbiornika telewizyjnego lub radiowo-telewizyjnego

OPŁATA ABONAMENTOWA RTV 2022 - RABATY

Możesz zaoszczędzić płacąc opłatę abonamentową z góry. Im dłużej płacisz, tym większy rabat.

 • 14,60 zł za 2 miesiące
 • 21,60 zł za 3 miesiące
 • 42,80 zł za pół roku
 • 81,00 zł za rok kalendarzowy

Opłaty abonamentowe radiowe i telewizyjne:

 • 47,50 zł za 2 miesiące
 • 70,60 zł za okres trzech miesięcy
 • 139,70 zł za pół roku
 • 264,60 zł za rok kalendarzowy

ABONAMENT RTV 2022 - KTO JEST ZWOLNIONY?

telewizja


W niektórych przypadkach możemy zostać zwolnieni z opłaty. Z abonamentu RTV zwolnionych jest 3,7 mln Polaków. Zwolnieni z niego są m.in:

 • Osoby, które ukończyły 75 lat (lub 60 lat z prawem do emerytury)
 • osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, rentę socjalną lub świadczenie przedemerytalne, a także zasiłki okresowe i stałe oraz pomoc dla rodzin zastępczych
 • Osoby głuche i niewidome oraz inwalidzi I grupy o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy
 • Osoby, których dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 674 zł (lub w przypadku osób niepełnosprawnych 764 zł) oraz zarejestrowani bezrobotni
 • Kombatanci i weterani wojenni, osoby posiadające status weterana poszkodowanego oraz członkowie rodzin kombatantów i weteranów wojennych

KONTROLE ABONAMENTU RTV. KTO MOŻE ZOSTAĆ UKARANY?

W 2019 roku Poczta Polska wystawiła ponad 122 tys. tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych w związku z zaległościami i brakiem wpłat. Urzędnicy od lipca 2021 r. będą mogli wystawiać tytuły wykonawcze i wnioski o egzekucję należności drogą elektroniczną, co ma usprawnić ten proces. Zobacz więcej: Program TV

Kto powinien spodziewać się wezwania do zapłaty? Osoby, które od jakiegoś czasu próbują uchylać się od płacenia abonamentu. Poczta Polska wysyła wezwania do zapłaty. Informują one, że dłużnik ma siedem dni na wpłacenie całej kwoty. Kontrolerzy będą sprawdzać zakup nowych telewizorów. Mogą jednak sięgnąć także po inne metody odzyskiwania zaległości.

Istnieją dwa rodzaje dłużników:

Osoby, które raz zarejestrowały sprzęt, ale przestały płacić abonament.
Osoby, które nigdy nie zarejestrowały swojego sprzętu telewizyjnego
Ponieważ abonenci są już zarejestrowani w systemie, łatwiej jest zlokalizować pierwszą grupę. Osoby te są nadal obciążone odsetkami i opłatami, nawet jeśli przez dłuższy czas nie posiadają odbiorników. Muszą oni uregulować zaległości, aby wyrejestrować swoje odbiorniki.

Druga grupa musi udowodnić, że ma odbiornik. Zostanie im naliczona 30-krotność opłaty miesięcznej (30x24,5 zł), czyli razem 735 zł.
Wniosek o umorzenie lub podział zaległości w opłatach abonamentowych można złożyć za pośrednictwem platformy elektronicznej poprzez ePUAP2 lub osobiście w Biurze KRRiT. Możesz też wysłać go pocztą.

Opłatę licencyjną należy wnosić z góry, do 25 dnia miesiąca za termin płatności. Opłaty abonamentowe należy wnosić w terminie. Opóźnienia w płatnościach skutkują naliczeniem odsetek. Od nieterminowych płatności naliczane są odsetki. 735 zł. Po upływie 5 lat od daty powstania zadłużenia, przedawnienie zaległości abonamentu RTV wygasa.

ABONAMENT RTV 2022 - JAK PŁACIĆ?

Do zapłaty za abonament RTV niezbędny jest 26-cyfrowy numer rachunku bankowego, który został nadany każdemu abonentowi indywidualnie podczas rejestracji jego odbiorników. Opłatę za abonament RTV można uiścić w Urzędzie Pocztowym, na Pocztowej Platformie Płatniczej lub elektronicznie.

Więcej na: https://spokeo.pl/telewizja